Tecmarin Ship Supply

Skeppsförnödenheter med 30 års erfarenhet!

Oy Tecmarin Ship Supply Ab levererar maskin-, däck- och pentryförnödenheter till fartyg (inte livsmedel, tobak eller alkoholprodukter).
Vår fleråriga branschkännedom inom skeppshandel garanterar snabba och säkra leveranser. Goda avtal med importörer, partiaffärer och tillverkare möjliggör en konkurrenskraftig prisnivå.
Oy Tecmarin Ship Supply Ab har tillstånd till förenklat förfarande vid fartygsleveranser.

Tecmarins bilar